Ultraljudsundersökning vid graviditet (RUL)

Det första de flesta kommer att tänka på när det gäller ultraljud, är det så kallade rutinultraljudet av gravida. Detta sker oftast i graviditetsvecka 18 och utförs i de allra flesta fall av specialutbildade barnmorskor. Att man valt just vecka 18 är av den enkla anledningen att det är först vid denna tid som fostrets inre organ utvecklats ordentligt, före vecka 18 är det svårt att avgöra om dessa ser ut som förväntat eller inte. Man vill inte heller riskera att få ett för sent ultraljud eftersom fostrets storlek är svårare att beräkna efter vecka 22. Fram till vecka 22 följer de flesta foster ungefär samma tillväxtkurva och barnmorskan kan uppskatta fostrets ålder med hjälp av måtten från några av kroppens stora ben. Efter vecka 22 är dessa mått inte längre pålitliga då genetiska förutsättningar istället spelar in. Det innebär att det beräknade förlossningsdatumet då kan bli felaktigt.

För många föräldrar är rutinultraljudet också en spännande upplevelse. Det är första gången de får se barnet, men i många fall är bilderna i de gamla ultraljudsmaskinerna inte så högupplösta som man skulle kunna önska sig. Med en maskin som U-lite är det lätt att visa patienten vad som sker under hela undersökningen. Eftersom modellen är så liten och smidig är den även praktisk att ta med in till patienten istället för att patienten ska förflytta sig till ett annat rum inför undersökningen.

Det är också praktiskt i de fall då man misstänker att någonting kan vara fel. Ett sådant exempel kan vara vid oro för plötslig spädbarnsdöd efter minskade fosterrörelser. Enbart misstanken om detta innebär en enorm påfrestning för föräldrarna och en snabb undersökning är då av stor vikt. I sådana fall kan ett bärbart ultraljud som U-lite användas för att snabbt göra undersökningen på plats och ge ett omedelbart besked, vilket ofta upplevs som en viss lättnad. Även i de fall då misstanken visar sig vara riktig.