GI-metoden

Denna viktminskningsmetod har på senare tid blivit omättligt populär och uppmärksammats mycket i media. GI-metoden bygger på ren vetenskap och grundtanken är enkel: det är inte enbart mängden mat man får i sig som påverkar hälsan, utan även hur nedbrytbar maten är.

Ett mått på hur snabbt ditt blodsocker stiger

Förkortningen GI står för glykemiskt index och är ett mått på hur snabbt blodsockret stiger efter intag av föda. En snabb stigning ger ett högt GI-värde och en långsam höjning tyder på ett långt GI-värde. Exempel på livsmedel med högt GI-värde är banan, vitt bröd, pasta och godis. Lågt GI hittar man i ex. Broccoli, kyckling och fullkornspasta. I praktiken så går dieten ut på att minska intaget av kolhydrater i kosten, få främst de snabba kolhydraterna för att minska sug efter socker, gå ner i vikt och sedan hålla idealvikten på ett långsiktigt plan.

Tre faser GI

Man brukar prata om att dieten består av tre olika faser. Fas 1 är det allra mest påfrestande stadiet av dieten och pågår ungefär 2-8 veckor. I denna fas begränsas mängden kolhydrater till högst 20 gram per dag. Du ska samtidigt öka mängden protein och även mängden fett för maximal viktminskning. I denna fas rekommenderas 4-5 mål mat per dag. Under första fasen brukar en snabb viktminskning börja tillta.

I fas 2 ökas stegvis intaget av kolhydrater, dock enbart i form av livsmedel som har ett lågt GI-värde. Här är det vanligt att viktminskningen går långsammare eller helt stannar av för en stund, detta är helt normalt och en del av GI-metoden. Under fas 2 är målet att hitta idealvikten.

Fas 3 inleds när idealvikten är uppnådd, det enda den utövande nu behöver göra är att hitta rutiner som leder till en fortsatt hälsosam livsstil som gör att resultatet blir konstant, man brukar säga att fas 3 pågår livet ut. Målet här är att finna en balans mellan långsamma kolhydrater, proteiner och nyttiga fetter. Rekommenderat är en fördelning med 45 % kolhydrater, 25% proteiner och 30% fett.