Naprapati

Naprapati är en slags behandling som används i syfte att behandla och rehabilitera muskler och leder som av patienten upplevs som ömma eller stela. Behandlingen utförs av en legitimerad naprapat som genomgått 4-årig högskoleutbildning. Naprapatisk behandling kan utföras på till exempel nack- och axelvärk, ryggont, nackspärr, idrottsskador, höftproblem och generell muskelvärk.

Naprapati utgår i praktiken från att dåligt fungerande leder ger muskelspänningar, vilket i sin tur leder till obehagskänslor, Både de bristfälliga ledfunktionerna samt muskelspänningarna är smärtsamma. Själva behandlingen handlar om att få lederna att fungera normalt, vilket gör att även muskelspänningarna släpper, vilket i sin tur gör att patienten vid lyckad behandling får mindre ont.

Själva utförandet av naprapati består av många olika delar: ledmanipulationsbehandling, mobilisering, massage, muskeltöjning, triggerpunktsbehandling, ultraljudsbehandling, transkutan elektrisk nervstimulering och i vissa fall akupunktur.

Hur går en behandling till?

Vid besök hos en naprapat får patienten först berätta om sina besvär.  Naprapaten för under samtalet anteckningar och ställer frågor för att identifiera besväret. Därefter sker en grundlig undersökning följd av behandling, efter att man tillsammans diskuterat eventuella sjukdoms- eller skadetillstånd och kontraindikationer. Förutom utförandet av själva behandlingen försöker naprapaten också hitta orsaken till besväret och patienten får råd om hur hen i framtiden kan förebygga liknande problem. Kanske har tillståndet orsakats av stress, dålig arbetsställning eller felaktigt rörelsemönster. Ibland ges också ett program i form av olika övningar och rörelser som efter instruktioner ska utföras för att förbättra tillståndet. Efter avslutad behandling kan patienten känna sig yr, illamående eller trött. Det är också vanligt att en känsla lik träningsvärk uppträder dagen efter. Detta är inget som är farligt utan är helt enkelt bara kroppens sätt att reagera på behandlingen.

En behandling tar mellan 30-60 minuter och antal behandlingstillfällen varierar beroende på patientens tillstånd och skador. Kostnaden för behandling hos en naprapat varierar beroende på om den sker via kommunal vård eller hos en privat klinik. Hos en privat naprapat är en kostnad på mellan 500 – 650 kronor att räkna med.