Rekrytering av vårdpersonal

Inom vården uppstår ofta akut brist på personal, vilket inte alltid går att åtgärda över en natt. Personalbristen leder i sin tur till tuffare arbetsförutsättningar för den personal som finns bemannad och självklart påverkar det även patienternas situation. Personalbrist inom vården leder till längre väntetider på så väl vårdcentraler och större sjukhus som akutmottagningar.

Rekrytering av vårdpersonal med hjälp av rekryteringsföretag är ett smidigt och effektivt sätt för att åtgärda personalbrist som uppstår på kort tid. Idag finns dessutom nischade företag som främst sörjer för att hyra ut vårdpersonal till olika arbetsplatser, vilket innebär att både bemanningsföretaget och den uthyrda personen besitter kompetens och kunskap inom vården.

Semestertider inom vården

Under sommaren uppstår automatiskt ett starkt behov av personal inom vården med tanke på de klassiska semestertiderna från juni till augusti. Normalt sett sker semesterplanerandet utifrån ett särskilt schema på varje enskild arbetsplats där den ansvarige försöker täcka samtliga veckor på bästa sätt. Det finns dock alltid semesterveckor då större personalbrist uppstår än andra.

Inom svenska kommuner erbjuds sommarjobb till ungdomar inom vårdavdelningar där personal utan konkret utbildning kan behövas. Äldreomsorgen är ett bra exempel där sommararbetande studenter får hjälpa till med enklare arbetsuppgifter och tjäna en extrapeng. Även vårdstuderande brukar anställas vid semestertider för att täcka personalbrist inom vårdavdelningar, eftersom det är en ovärderlig erfarenhet.

Rekrytera med bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag hyr i praktiken ut egen anställd vårdpersonal. Fördelarna med att anlita ett professionellt bemanningsföretag är många, men framför allt är den kostnadseffektiva aspekten viktig. Vårdpersonal kan snabbt sättas in i en roll och arbetsplatsen betalar endast för de arbetade timmarna – med andra ord extremt kostnadseffektivt för kortare perioder med rådande personalbrist. Bemanningsföretag i Malmö, Stockholm och Göteborg är inriktade på flera olika yrkesområden och flera av dem sköter bemanning även av vårdsektorn.

Inom vården är personalbrist en allvarlig situation och därför är en tidseffektiv rekryteringsprocess otroligt värdefullt för både personal och patienter. Genom att anlita en extern bemanningsfirma för ärendet sker processen smidigt från start där en redan etablerad personalpool får chansen att söka, men det kan även vara så att företaget kontaktar tänkbara kandidater.