Livförsäkring

För den som lever i ett partnerskap eller har barn kan ett dödsfall tidigt i livet innebära stora ekonomiska problem för de efterlevande. Man får viss hjälp av Försäkringskassan under ett år. Många av de kollektiva försäkringar man har som anställd betalar ut engångsbelopp, ofta upp till klassen en kvarts miljon. Nu är det ju dock vanligt att om man är gift eller sambo så har man också haft en utgiftsnivå baserad på två inkomster. Det vanligaste exemplet är en villa som oftast är högt belånad. För att förbättra möjligheten för partner och barn att bo kvar i villan kan man teckna en livförsäkring.

Äldsta formen av försäkring

Livförsäkring är den försäkringsform som funnits längst, i nuvarande former i över 300 år. Den vanligaste formen är en kapitalförsäkring. Man betalar in en premie, och om man avlider före en viss ålder (ofta 65 år) så betalas det ut ett engångsbelopp till efterlevande. Förmånstagare till beloppet kan man välja själv. Det finns två ”klasser” av maximalt belopp. I det ena fallet krävs hälsodeklaration och/eller läkarintyg. Här kan man ta försäkringar på 10-tals miljoner. I det andra fallet krävs ingen hälsodeklaration, men försäkringsbeloppet är ofta maximerat till 1-2 miljoner.

Premie och belopp varierar

Premien på försäkringen beror på vilken nivå man har på försäkringsbeloppet och vid vilken ålder man tecknar försäkringen. Det finns en variant av kapitalförsäkringen där det alltid faller ut ett visst belopp om försäkringstagaren uppnår en viss ålder, alltså en typ av extra pension.

Mindre vanlig är den så kallade livränteförsäkringen. Genom att betala in premier får man, med start vid en viss ålder, en livränta. Normalt är försäkringen konstruerad så att utbetalningarna bara betalas under ett visst antal år.

En variant på livförsäkring är en försäkring som vid dödsfall före 65 år löser alla lån på en villa eller bostadsrätt där den avlidne var ägare. Vid delägarskap löses den dödes andel. Dessa försäkringar ingår ofta i ett erbjudande från banker när man lånar pengar till boendet.