Hjärtstartare

Drabbas någon i din närhet av plötsligt hjärtstopp ska du omedelbart ringa efter vård. Minuter är i vanliga fall inte någon lång tid men för någon som har fått plötsligt hjärtstopp är all tid värdefull. För varje minut som den drabbade inte får hjälp minskar chansen att överleva med 10%. Efter att ha ringt efter ambulans startar du med att göra hjärt- och lungräddning på personen. Detta minskar risken för att personen ska drabbas av bestående skador på några organ efter hjärtstoppet. För att starta hjärtat behövs det sedan användas en hjärtstatare.

En hjärtstatare är en maskin som används när hjärtats eget signalsystem inte fungerar som det ska. Maskinen går inte att använda på en person som inte är i behov av den då den läser av personens hjärtrytm och är på det sättet säker att använda. Du skall inte behöva en sjukvårdsutbildning för att kunna använda en hjärtstatare, men det finns kurser i livräddning för den som vill lära sig mer och känna sig säker på vad man ska göra i en livshotande situation. Det finns flera olika modeller på marknaden men de flesta påminner om varandra och har samma funktioner. När en hjärtstatare används ger den röstinstruktioner så att du lätt kan utföra uppgiften steg för steg.

Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är hjärtinfarkt men det är viktigt att veta skillnaden på dem. Att drabbas av en hjärtinfarkt dör man inte av men den kan leda till hjälpstopp. Hjärtstopp sker på grund av hjärtats ”elektriska” system inte fungerar medan en hjärtinfarkt påverkar blodcirkulationen i kroppen, stoppet uppkommer där av proppar som sätter sig i kärlen. I Sverige drabbas dagligen 27 personer av hjärtstopp men det är statistiskt sett bara en av dessa personer som överlever. Genom att lära dig HLR och att använda en hjärtstartare kan du rädda liv.

Utbildning i HLR och hjärtstartare

Att utbilda sig i hjärt- och lungräddning och lära sig att använda en hjärtstartare kan vara avgörande för liv och död. Människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp är i akut behov av snabb behandling och är beroende av att omgivningen vet hur man utför hjälpen som krävs. För att gå en kurs i hjärt- och lungräddning och hjärtstartare för vuxna behöver du inga förkunskaper, du får lära dig allt på plats.

Efter genomförd kurs kan du utföra HLR på vuxna och även använda dig av en hjärtstartare för att hjälpa personer som fått ett hjärtstopp. Under kursen får du lära dig hur man konstaterar att en person har fått hjärtstopp, hur du gör när du slår larm, hjärt- och lungräddning, hur man använder en hjärtstartare på en person med hjärtstopp, samt hur man hjälper person med luftvägsstopp. Under kursen får du både se film, lyssna på instruktör och öva. När du är färdig bör du repetera dina kunskaper minst en gång om året för att inte glömma bort vad du lärt dig.

För dig som jobbar med barn eller har egna barn går det att gå utbildning i HLR inriktad mot barn. I ett sällskap med barn är det ditt ansvar som vuxen att hjälpa dem om du kan. Under en livräddningskurs inriktad mot barn får man förutom att lära sig HLR även lära sig hur man hjälper barn som sätter i halsen, detektera om de drabbas av någon akut sjukdom eller hjälpa dem vid andra olyckor.

Det går även att vidareutveckla sina kunskaper med att gå fortsättningskurser inom olika områden. Vill du även lära andra om hjärt- och lungräddning och hjärtstartare kan du utbilda dig till instruktör. På det sättet kan du hjälpa andra människor att hjälpa till att rädda liv.