Företagshälsovård

Alla anställda har rätt till en bra arbetsmiljö som ökar välbefinnandet och förebygger skador och olyckor. Därför är arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen skyldig att erbjuda sina anställda den företagshälsovård som de rådande arbetsförhållandena kräver. Konkret så innebär arbetsmiljölagen att de anställda har rätt till en god arbetsmiljö och att olycksfall och sjukdomsbesvär på arbetsplatsen aktivt ska förebyggas. Lagen innefattar både de fysiska och de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön.

En del arbetsplatser har en avdelning som systematiskt arbetar för att förbättra arbetsmiljön, medan andra arbetsplatser väljer att anlita andra företag som är specialiserade på just företagshälsovård i Linköping. Ett exempel på ett sådant företag är Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Du kan även klicka dig in här om du är i behov av företagshälsovård i Malmö.

Arbetar förebyggande

Företagshälsovården arbetar bland annat förebyggande med fysiska faktorer, exempelvis med hantering av buller, dålig ventilation eller kemikalier. Undersökningar genomförs för att se vad som kan förbättras och på vilket sätt man ska genomföra förbättringen. Man ser också till ergonomiska faktorer, så som huruvida hjälpmedel och utrustning (till exempel stolar, maskiner, bänkar) gynnar eller kanske missgynnar den anställdas kroppsliga välmående. En annan arbetsmetod är att erbjuda företagsmassage. Detta för att på lång sikt undvika arbetsskador och sjukskrivningar. Läkarundersökningar och hälsokontroller för att öka hälsar hos de anställda är andra saker folkhälsovården arbetar med. Arbetsanpassning och rehabilitering är två andra stora saker man lägger stor vikt vid. Det kan till exempel handla om att hjälpa en specifik anställd in i arbetet igen efter en sjukskrivning.

Känner du dig missnöjd med din arbetsmiljö eller situation så bör du prata med din arbetsplats alternativ vända dig direkt till det företag som står för företagshälsovården på din arbetsplats så att du kan få hjälp. Här arbetar sjuksköterskor, läkare, ergonomer och beteendevetare som kan hjälpa dig. Alla förtjänar att må bra på sin arbetsplats.